Początek działalności
Fundacji Candela

Inicjatywa

Początek

Fundacja Candela powstała 25 lutego 2021 roku w wyniku akcji crowdfundigownej zainicjowanej przez Michał Karpińskiego, Mihaia Sustera, Piotra Węgrzyna i Adama Widomskiego – absolwentów, pracowników i doktorantów Wydziału Fizyki Uniwersytet Warszawskiego, którzy poznali się działając w Kole Naukowym Optyki i Fotoniki UW. KNOF od 2010 roku wspiera studentów i doktorantów. Motywacją do założenia fundacji była chęć wykorzystania zdobytego doświadczania w KNOF i rozszerzenie zakresu działalności tak by objąć wsparciem szersze grono osób i stymulować rozwój optyki i fotoniki w Polsce. Pierwsze rozmowy dotyczące założenia nowej Fundacji miały miejsce w styczniu 2020 roku, a prace nad stworzeniem statutu nowej organizacji rozpoczęły się nieco ponad pół roku później w sierpniu 2020 roku. Do współpracy, i współtworzenia Fundacji,  zaproszone zostały osoby, które aktywnie działają na rzecz rozwoju optyki i fotoniki w Polsce. 

Kalendarz

18 stycznia 2021

Tego dnia została uruchomiona akcja crowdfundingowa “Zbuduj z nami fundację wspierającą młodych naukowców w Polsce” która została przeprowadzona na portalu zrzutka.pl. W 10 godzin od jej uruchomienia została zebrana pełna kwota. Lista osób które wsparły nieistniejącą jeszcze Fundację Candela, zgodnie z obietnicą Fundatorów, została opublikowana na stronie internetowej Fundacji Candela. 

2 lutego 2021
Tego dnia został podpisany akt fundacyjny ustanawiający Fundację Candela, a komplet dokumentów niezbędnych do zarejestrowania fundacji został wysłany do Sądu Rejonowego dla m. st. Warszawy.
25 lutego 2021

W Krajowym Rejestrze Sądowym pojawił się wpis dla Fundacji Candela, który umożliwił rozpoczęcie działalności z pełną tożsamością prawną. 

1 kwietnia 2021

To był ostatni dzień akcji crowdfundingowej która doprowadziła do otworzenia Fundacji Candela. Lista osób które wsparły finansowo  zaproponowaną inicjatywę znajduje się poniżej. Udało się pozyskać 11 500 PLN co stanowi 143% pierwotnie założonej kwoty (8000 PLN). Zebrane środki umożliwiły rozpoczęcie działalności Fundacji i finansowanie dla pierwszych inicjatyw.

Podziękowania

Wyrazy uznania dla Darczyńców 
Jako Fundacja jesteśmy wdzięczni wszystkim Darczyńcom, którzy wsparli inicjatywę otworzenia Fundacji. Nasza wdzięczność w szczególności kierowana jest do Darczyńców którzy w ramach akcji uzyskali dożywotni tytuł Grafenowego cudotwórcy, Diamentowego dobrodzieja i Złotego króla. Dziękujemy!
Grafenowi cudotwórcy
Shawn Langan
Tomasz Widomski
Michał Ziemski

 

Diamentowi dobrodzieje i dobrodziejki

Filip Sośnicki

Jan Suffczynski

Danuta Węgrzyn

Jan Węgrzyn

Izabela Widomska

Jakub Wójcik

Złoci królowie i królowe
Anna
Jakub Bogusławski
Danka i Jess
Julia Derlikiewicz
Ikanowicz & Co
Patrycja Janowska
Eugeniusz Karpiński
Marta Kąkol
Kamila Klimala
Mariusz Klimczak
Marcin Kosiński
Wiesława Kowalska
Andrzej Kwasiborski
Filip Łabaj
Jędrzej Mijas
Michał Mikołajczyk
Grzegorz Skorupko
Michał Staniszewski
Dorota Tomaszewska
Roman Węgrzyn
Ryszard Węgrzyn
Agata Widomska
Aleksandra Wieloszyńska
Mariola Zamojska
 

Poparcie

Inicjatywa stworzenia Fundacji Candela, od samego początku spotkała się z poparciem środowiska naukowego jak i przemysłowego. Swoje poparcie wyrazili liderzy reprezentujący wiodące organizacje związane z optyką i fotoniką w Polsce. Fundatorzy otrzymali listy poparcia od następujących organizacji:

Centrum Optycznych Technologii Kwantowych (QOT), Uniwersytet Warszawski,

reprezentowane przez Dyrektora QOT – prof. dr hab. Konrada Banaszka – treść listu


IEEE Photonics Polska,

reprezentowane przez Przewodniczącego – dr hab. inż. Patryka Urbana – treść listu


Międzynarodowe Centrum Badań Oka (ICTER), Instytut Chemii Fizycznej PAN,
reprezentowane przez Dyrektora ICTER – prof. dr. hab. Macieja Wojtkowskiego – treść listu


Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych (ICTQT), Uniwersytet Gdański,
reprezentowane przez Dyrektora ICTQT – prof. dr. hab. Marka Żukowskiego – treść listu


Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych,
reprezentowane przez Kierownika NLPQT – prof. dr. hab. Czesława Radzewicz – treść listu


Polska Platforma Technologiczna Fotoniki,
reprezentowana przez Prezesa Zarządu – dr. Adama Piotrowskiego – treść listu


Sekcja Optyki, Polskie Towarzystwo Fizyczne,
reprezentowana przez Przewodniczącą Sekcji – prof. dr. hab. Ewą Weiner-Rączkę – treść listu


Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski,
reprezentowany przez Dziekana  Wydziału Fizyki – prof. dr. hab. Dariusza Wasika – treść listu 

Skip to content