Partnerstwo z PPTF

Partnerstwo z PPTF

W Międzynarodowy Dzień Fotoniki, Fundacja Candela nawiązała strategiczne partnerstwo z Polską Platformą Technologiczną Fotoniki, podczas spotkania polskich kół naukowych w Międzynarodowym Centrum Badań Oka ICTER.

 

Fundacja zdecydowała się nawiązać partnerstwa z którymi dzielimy wartości i motywację do wspierania rozwoju optyki i fotoniki w Polsce. Umowy partnerstwa definiują zasady współpracy przy realizacji wspólnych przedsięwzięć, zobowiązują obie strony o informowaniu się o możliwościach współpracy oraz nakreślają obszary zintensyfikowanej współpracy.

 

 

 

 

 

Skip to content