Adam Widomski
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Adam Widomski – doktorant na Uniwersytecie Warszawskim. Absolwent studiów magisterskich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na specjalności Optyka oraz inżynierskich na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej na kierunku Fotonika. 

Swoje doświadczenie zdobywał podczas zagranicznych pobytów naukowych w Instituto Nazionale di Ricerca Metrologica (INRIM, Turyn) oraz na Uniwersytecie Oksfordzkim. Uczestniczył w licznych konferencjach, m.in. The Siegman International Summer School on Lasers i szkołach poświęconych kryptografii kwantowej, w tym IDQuantique Winter School. Pracował jako wykonawca w projekcie “Manipulating spectral entanglement by complex temporal phase modulation” finansowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej, w ramach którego zrealizował swoją pracę magisterską. Obecnie jest pracownikiem Narodowego Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych (NLPQT), w którym odpowiedzialny jest za budowę międzymiastowego łącza do kwantowej dystrybucji klucza po Polsce (ang. QKD).

Od 2018 roku jest aktywnym członkiem Koła Naukowego Optyki i Fotoniki UW (KNOF), w którym od 2019 roku pełni funkcję Wiceprezesa. Brał udział w tworzeniu wystawy na światowy dzień światła, pokazu na Piknik Naukowy, uczestniczył i współorganizował wiele spotkań z wykładowcami z całego świata oraz przedstawicielami polskiego przemysłu optycznego. W czasie pandemii organizował liczne spotkania zdalne utrzymując aktywność lokalnej społeczności. Jest również współorganizatorem następnej edycji prestiżowej szkoły letniej The Siegman International Summer School on Lasers, która w 2021 roku odbędzie się w Polsce.

W czasie wolnym Adam jeździ na nartach, gra na gitarze i żegluje.

W kwestii ciast nie zgadza się ani z Piotrem Węgrzynem, ani z Mihaiem Susterem. Ich spór jest bez sensu – przecież królową wypieków jest karpatka.

Adam jest jednym z czterech fundatorów Fundacji Candela, oraz Wiceprezesem Zarządu Fundacji.

Skip to content