Zadania realizowane z budżetu państwa lub funduszy celowych

Ministerstwo Edukacji i Nauki

Warsaw Summer School on Advanced Optical Imaging
Nazwa programu: Doskonała Nauka – wsparcie konferencji naukowych (dofinansowanie z budżetu Państwa)

Okres realizacji: 15 listopada 2022 – 14 listopada 2024

Wartość dofinansowania: 245 000 PLN

Całkowity koszt zadania: 287 000 PLN
Data podpisania umowy: 22 listopada 2022
Strona internetowa projektu: https://advanced-optical-imaging.candela.org.pl/
 

Opis projektu:

Celem głównym proponowanego Projektu jest zorganizowanie międzynarodowej i interdyscyplinarnej konferencji naukowej o nazwie “Warsaw Summer School on Advanced Optical Imaging” dotyczącej szeroko rozumianych technik obrazowania optycznego czyli technik umożliwiających tworzenie obrazów badanych obiektów wykorzystujących do tego światło i jego unikalne właściwości fizyczne. Techniki te obecnie stanowią podwaliny m.in nowoczesnych systemów diagnostyki medycznej, uczenia maszynowego, biologii doświadczalnej. Nowoczesne implementacje technik obrazowania mikroskopowego są przykładem interdyscyplinarnych badań, a ich realizacji wymaga połączenia najnowszych osiągnięć fizyki, statystyki, biologii, chemii, inżynierii mechanicznej jak i inżynierii oprogramowania. Zrozumienie podstawowych i technicznych ograniczeń zaawansowanych technik obrazowania jest niezbędne do zapewnienia ich dalszego rozwoju, prowadzenia badań stosowanych jak i podstawowych oraz komercjalizacji uzyskanych wyników. W ramach Warsaw Summer School on Advanced Optical Imaging zostaną zorganizowane wykłady czołowych ekspertów w dziedzinie obrazowania optycznego, sesje plakatowe ułatwiające wymianę pomysłów i wiedzy, krótkie prezentacje wybrane przez komitet naukowy spośród nadesłanych zgłoszeń, spotkania networkingowe oraz wizyty w lokalnych laboratoriach.
Skip to content