Polityka prywatności

Ogólna klauzula informacyjna


Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO − informujemy, że: 

I. Administrator danych osobowych

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Candela, z siedzibą: ul. Grochowska 357 m. 513, 03-822 Warszawa.

II. Dane kontaktowe administratora danych osobowych

Z Administratorem Danych można się skontaktować mailowo, pod adresem e-mail: iodo@candela.org.pl.
.Z Administratorem Danych należy kontaktować się w sprawach ochrony swoich danych osobowych i realizacji swoich praw.

III. Rodzaj i cel wykorzystania danych

Ciasteczka

Dane zawarte w plikach cookies zbierane są automatycznie podczas korzystania ze strony internetowej. Cookies, czyli małe pliki tekstowe wysyłane do komputera internauty identyfikujące go w sposób potrzebny do wykonania danej operacji, np. w postaci uwierzytelnienia, zbierania danych statystycznych lub zapisania danych w formularzach kontaktu.

Cookies są nieszkodliwe ani dla komputera ani dla jego użytkownika i jego danych. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę i nieusuwanie ich z dysku. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarki) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. Jednakże w ustawieniach przeglądarki można dokonać zmiany ustawień dotyczących cookies, w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną ich obsługę w ustawieniach przeglądarki bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu końcowym użytkownika. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania przeglądarki. Usługa lub jej poszczególne funkcjonalności mogą jednak bez plików cookies nie działać poprawnie.

Subskrypcja bezpłatnych newsletterów

Zaprenumerowanie elektronicznych i bezpłatnych newsletterów publikowanych przez Fundację Candela wymaga podania w odpowiednim formularzu swojego adresu e-mail i innych danych, np. imię itp. Uzyskane w ten sposób dane są dodawane do listy mailingowej serwisu.

Wiadomości

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wysyłania wiadomości, osobom, których dane kontaktowe posiada i które zgodziły się na przetwarzanie podanych danych w formularzach, zgodnie z Polityką Prywatności. Pod pojęciem wiadomości Administrator Danych rozumie informacje odnoszące się bezpośrednio do jego serwisów, usług i produktów (np. zmiany, wewnętrzne promocje), niekomercyjne listy (np. życzenia, komentarze osobiste itp.) oraz informacje komercyjne (mailingi, promocje, reklamy, inne materiały marketingowe). Podmioty zlecające komercyjne mailingi nie mają wglądu w dane kontaktowe osób znajdujących się na listach adresowych Administratora Danych.

Inne formularze

Formularze, okna pop-up i inne formy znajdujące się gościnnie na serwisach należących do Administratora Danych i dotyczące usług, produktów, serwisów nieobsługiwanych przez Administratora Danych nie podlegają „Polityce Prywatności”.

IV. Zmiany polityki prywatności

Administrator Danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. Każdego użytkownika serwisu należącego do Administratora Danych obowiązuje aktualna „Polityką Prywatności”. O zmianach Polityki Prywatności, Administratora Danych będzie informować na stronach serwisu.

V. Inne informacje

Państwa dane będą przetwarzane przez naszego dostawcę usługi – firmę GetResponse Sp. z o.o. (z którą mamy podpisaną umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych) w jej centrach przetwarzania danych. 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa (sądy, organy państwowe).

Może Pani/Pan, w każdym czasie, wyrazić sprzeciw wobec przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych poprzez e-mail: iodo@candela.org.pl

Skip to content