Program stypendialny Rezonatory – Edycja 2023

O programie

Celem projektu Rezonatory jest stworzenie unikalnego programu stażowego dla utalentowanych studentów i studentek polskich kierunków związanych z optyką i fotoniką. Stażyści, wyłonieni w otwartym konkursie, otrzymają stypendia umożliwiające pokrycie kosztów zmiany miejsca zamieszkania na czas trwania stażu. Równolegle studenci biorący udział w projekcie zostaną objęci programem specjalistycznych szkoleń mających na celu podniesienie ich kompetencji miękkich. 

duotone-mode
duotone-4

Edycja 2023

W tegorocznej edycji Stypendyści mogą wybrać propozycje projektu stażowego zaproponowane przez Opiekunów z Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Wrocławskiej, Międzynarodowego Centrum Badań Oka oraz Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki.

Kto może zostać Stypendystą?

Studenci i studentki kierunków związanych z optyką i fotoniką. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w programie jest odbycie stażu w innym mieście niż miasto, w którym student_ka obecnie studiuje. W edycji 2023 staże organizowane są w Warszawie, Wrocławiu oraz Ożarowie Mazowieckim.

duotone-5


O Edycji 2023

 

Opiekunowie Stażu

Opiekunowie: prof. dr hab. Maciej Wojtkowski i dr Michał Dąbrowski

Jednostka Organizująca Staż: Międzynarodowe Centrum Badań Oka – ICTER (Warszawa)

Proponowany temat stażu:

The internship will include research activities related to controlling light propagation in scattering media and filtering non-ballistic light in an interferometric configuration.

Więcej informacji https://icter.pl/people/

Strona grupy badawczej

Opiekunowie: dr inż. Adam Piotrowski oraz Maciej Nowakowski

Jednostka organizująca Staż: Polska Platforma Technologiczna Fotoniki (Ożarów Mazowiecki)

Proponowana tematyka stażu:
1. Wyzwania stojące przed podmiotami fotonicznymi w zw. z udziałem w MSPO 2023
2. Mapa polskich podmiotów fotonicznych
3. Rynki i produkty eksportowe polskich podmiotów fotonicznych

Więcej informacji
Maciej Nowakowski – profil na LinkedIn
Adam Piotrowski – profil na LinkedIn
Strona internetowa Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki

Opiekunowie: dr Michał Karpiński oraz Sanjay Kapoor

Jednostka organizująca Staż: Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Proponowana tematyka stażu:

quantum optics, quantum networks, quantum key distribution, fiber and waveguide optics, optical communication, classical and quantum optical networks, time & frequency metrology, hands-on experiments, numerical modeling

 

Więcej informacji
Strona grupy badawczej 

Opiekunowie: dr. hab. Michał Tomza i Michał Grochowski

Jednostka organizująca Staż: Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Proponowana tematyka stażu:

Quantum control of ultracold molecular collisions and chemical reactions with laser field / Quantum molecular simulators in optical tweezers
 

Więcej informacji
Strona grupy badawczej 

Opiekunowie: prof. dr hab. Andrzej Wysmołek i dr Johannes Binder

Jednostka Organizująca Staż: Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Proponowany temat stażu:
Tematem stażu będzie badanie struktur fotonicznych wykonanych z wykorzystaniem heksagonalnego azotku boru hodowanego naszym laboratorium. Stażysta może zapoznać się z technologią MOVPE oraz różnymi metodami charakteryzacji nanostruktur półprzewodnikowych takich jak: Skaningowa Mikroskopia Elektronowa (SEM), Mikroskopia Sił Atomowych (AFM), spektroskopia ramanowska, spektroskopia fourierowska w podczerwieni (FTIR), fotoluminescencja i inne metody optyczne.

Publikacje
1. “Epitaxial Hexagonal Boron Nitride for Hydrogen Generation by Radiolysis of Interfacial Water”, J. Binder et al. Nano Letters, (2023)
2. “Heteroepitaxial Growth of High Optical Quality, Wafer-Scale van der Waals Heterostrucutres”, K. Ludwiczak et al. ACS Applied Materials & Interfaces, 13, 47904-47911, (2021)
3. “Suspended graphene on germanium: selective local etching via laser-induced photocorrosion of germanium”, J. Binder et al. 2D Materials 8 035043 (2021)
4. “Two stage epitaxial growth of wafer-size multilayer h-BN by metal-organic vapor phase epitaxy – a homoepitaxial approach“, A. K Dąbrowska et al. 2D Materials 8, 015017 (2020)
5. “Upconverted electroluminescence via Auger scattering of interlayer excitons in van der Waals heterostructures”, J. Binder et al. Nature Communications 10, 2335 (2019),

Opiekunowie: dr. inż. Jakub Bogusławski i dr inż. Dorota Stachowiak

Jednostka organizująca Staż: Politechnika Wrocławska

Proponowana tematyka stażu: Femtosecond fiber lasers for multiphoton imaging in biophotonics applications

Więcej informacji
The internship will be done within the Optical Frequency Comb Spectroscopy Group (www.comb.pwr.edu.pl) under the supervision of Dr. Jakub Bogusławski and co-supervision of Dr. Dorota Stachowiak (https://www.comb.pwr.edu.pl/team). The publications related to the internship topic can be found here (years 2020-2023): https://scholar.google.pl/citations?user=3Yzi8xUAAAAJ&hl=pl

 

Opiekunowie: dr. Tomasz Jakubczyk i Nilesh Dalla

Jednostka organizująca Staż: Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Proponowana tematyka stażu
We aim to understand the fundamental physical properties of novel quantum emitters, such as defect centers in layered materials or atomic defects in diamond, silicon carbide and gallium nitride. Toward this end we plan to study them with resonant spectroscopy techniques. High order nonlinear optical signals, that provide most complete set of information, are so far too weak to be measured for such defects. We want to change this by functionalization of the emitters with an open cavity with a small mode volume. The main task of the project will consist of developing schemes of lateral femtosecond laser excitation of quantum emitters that are embedded in low mode volume and high finesse open microcavity.
Keywords:
Open tunable optical microcavities, single-photon emitters, finesse, Q factor of a microcavity, resonant spectroscopy

Więcej informacji
Homepage: https://www.fuw.edu.pl/~tojaku/
Laboratory website: http://lumnp.fuw.edu.pl/?lang=en

Opiekunowie: dr. hab. inż. Grzegorz Soboń i dr inż. Dorota Stachowiak

Jednostka organizująca Staż: Politechnika Wrocławska

Proponowana tematyka stażu:

Ultrafast fiber lasers; femtosecond lasers and their applications; mid-infrared frequency combs; nonlinear effects in optical fibers
 

Więcej informacji

 

Opiekunowie: dr Maciej Kowalczyk i dr hab. inż. Jarosław Sotor

Jednostka organizująca Staż: Politechnika Wrocławska

Proponowana tematyka stażu:

Ultraszybkie lasery mid-IR do zastosowań w biomedycynie Ultraszybkie lasery impulsowe pozwoliły na generację najkrótszych zdarzeń, jakie ludzkość kiedykolwiek wytworzyła. W naszej grupie rozwijamy nowoczesne źródła laserowe generujące ultrakrótkie impulsy w zakresie spektralnym średniej podczerwieni (mid-IR; między 2 a 15 µm). Źródła te opierają się na chromowych laserach ciała stałego (kryształ aktywny Cr:ZnS), a czas trwania wytwarzanych impulsów sięga pojedynczych oscylacji pola elektromagnetycznego (ok. 7 fs = 7∙10-15 s). Te impulsy są następnie konwertowane do pasma średniej podczerwieni za pomocą technik optyki nieliniowej. Rozwijane przez nas źródła laserowe mają bezpośrednie zastosowanie w biomedycynie. W ramach współpracy z monachijskim Uniwersytetem Ludwika Maksymiliana nasze rozwiązania wykorzystywane są w spektroskopowych pomiarach ludzkiej krwi pod kątem wczesnej detekcji chorób nowotworowych. W ramach stażu proponujemy dwa tematy prac doświadczalnych związanych głównie z optyką (1) oraz elektroniką (2). W razie pytań proszę o email na adres: maciej.kowalczyk@pwr.edu.pl

Proponowana projekty stażowe:
1. Budowa chromowego lasera impulsowego
W ramach tego projektu skonstruujemy od podstaw chromowy laser impulsowy ciała stałego. Stażysta zapozna się z procesem modelowania wnęki rezonansowej lasera oraz optymalizacją jego elementów jak np. typ źródła pompującego, parametry kryształu aktywnego etc. Zbadane zostaną różne techniki wymuszania pracy impulsowej lasera bazujące na nasycalnych absorberach rzeczywistych (zwierciadło SESAM, nanorurki węglowe) oraz sztucznych (soczewka Kerra). Wybrany nasycalny absorber będzie zoptymalizowany pod kątem generacji impulsów o jak najkrótszym czasie trwania. Istnieje możliwość modyfikacji, bądź rozszerzenia tego projektu o badania nad spektralną konwersją promieniowania za pomocą technik optyki nieliniowej (difference frequency generation). To zadanie badawcze będzie skupiać się na pracach doświadczalnych związanych z optyką.
2. Stabilizacja laserów chromowych
Dokładność pomiaru próbek krwi metodą spektroskopową jest ściśle związane ze stabilnością wykorzystywanego lasera, co wymaga aby jego praca charakteryzowała się możliwie małymi fluktuacjami. W ramach tego projektu będziemy stabilizować istniejące lasery chromowe do tzw. grzebienia częstości (frequency comb). Wymaga to precyzyjnej stabilizacji fazy lasera oraz częstości, z jaką generuje kolejne impulsy. Stażysta skonstruuje układy charakteryzujące fluktuacje laserowe, a następnie za pomocą układów elektronicznych rozwijanych w naszej grupie przeprowadzi aktywną stabilizację lasera. To zadanie badawcze będzie skupiać się na pracach doświadczalnych na pograniczu optyki i elektroniki.
 

Więcej informacji

 

Opiekunowie: dr inż. Karol Krzempek i dr inż. Piotr Jaworski

Jednostka organizująca Staż: Politechnika Wrocławska

Proponowana tematyka stażu:

Rozwijanie metod laserowej detekcji gazów w układach zdalnych oraz bazujących na włóknach z rdzeniem powietrznym.

Więcej informacji

Strona grupy badawczej 

 
 
 

 

Kalendarz

Rozpoczęcie zbierania zgłoszeń

Zakończenie zbierania wniosków. Termin przesunięty na 30 marca 2023

Zakończenie przyjmowania wniosków

Zakończenie oceny formalnej wniosków

Zakończenie II i III etapu oceny merytorycznej, stworzenie listy rankingowej

Ogłoszenie wyników Rekrutacji

Przygotowanie i rozesłanie umowy do Stypendystów

Rekomendowane rozpoczęcie stażu w Jednostce Organizującej Staż pod opieką Opiekunów Stażu

Aplikacja

Komisja Stypendialna 2023

FAQ – Frequently Asked Questions

Szacunkowa wysokość stypendium netto to ok 6424 PLN (7000 PLN brutto). Fundacja obecnie czeka na zatwierdzenie programu przez Ministra Edukacji i Nauki, które umożliwi zwolnienie stypendium z podatku.

Obecnie nabór Opiekunów został już zamknięty i nie jest możliwe dołączenie do tegorocznej edycji programu.

  1. Aktualne CV.
  2. Dwa wybrane przez osobę wnioskujące raporty z pracowni realizowanej na studiach.
  3. Transkrypt ocen z ostatnich dwóch lat studiów tj uzyskanych od 1 stycznia 2021 roku.
  4. Zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta, na uczelni, na której obecnie osoba wnioskującą studiuje.

Co do zasady wniosek powinien zostać wypełniony w języku angielskim. Niemniej dopuszcza się by następujące elementy zostały przesłane w języku polskim:

  • zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta
  • raporty/sprawozdania z pracowni
  • transkrypt ocen

Dodatkowych informacji udzielają Koordynatorzy programu dostępni pod adresem email: rezonatory@candela.org.pl

Skip to content