Program stypendialny Rezonatory – Edycja 2024

O programie

Celem projektu Rezonatory jest stworzenie unikalnego programu stażowego dla utalentowanych studentów i studentek polskich kierunków związanych z optyką i fotoniką. Stażyści, wyłonieni w otwartym konkursie, otrzymają stypendia umożliwiające pokrycie kosztów zmiany miejsca zamieszkania na czas trwania stażu. Równolegle studenci biorący udział w projekcie zostaną objęci programem specjalistycznych szkoleń mających na celu podniesienie ich kompetencji miękkich. 

duotone-mode
duotone-4

Edycja 2024

W tegorocznej edycji Stypendyści mogli wybrać propozycje projektu stażowego zaproponowane przez Opiekunów z Uniwersytetu Warszawskiego, Politechniki Wrocławskiej, Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki. Decyzją Zarządu Fundacji Candela, w edycji 2024 Programu Rezonatory, stypendium otrzymuje 6 młodych naukowców.

Kto może zostać Stypendystą?

Studenci i studentki kierunków związanych z optyką i fotoniką. Warunkiem koniecznym wzięcia udziału w programie jest odbycie stażu w innym mieście niż miasto, w którym dana osoba obecnie studiuje. W edycji 2024 staże organizowane są w Warszawie, Toruniu, Wrocławiu oraz Ożarowie Mazowieckim.

duotone-5


O Edycji 2024

Stypendyści wyłonieni w otwartym konkursie

Magdalena Wietrzyńska – odbędzie staż na Uniwersytecie Warszawskim
Sara Łukasik – odbędzie staż na Politechnice Wrocławskiej
Magdalena Smolis – odbędzie staż na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
Aleksandra Merchel – odbędzie staż na Politechnice Wrocławskiej
Wiktoria Szymska – odbędzie staż na Politechnice Warszawskiej
Ivan Davydenko – odbędzie staż na Uniwersytecie Warszawskim

 

Opiekunowie Stażu

Opiekunowie: dr inż. Łukasz Sterczewski i dr hab. inż. Jarosław Sotor 

Jednostka Organizująca Staż: Politechnika Wrocławska
Miasto: Wrocław

Proponowany temat stażu:
Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu – fascynujący świat fal terahercowych

 

Więcej informacji:
https://sterczewski.com/

Opiekunowie: dr inż. Mateusz Szatkowski i prof. dr hab. Jan Masajada 

Jednostka Organizująca Staż: Politechnika Wrocławska
Miasto: Wrocław

Proponowany temat stażu:
Grupa Optyki Nieciągłości Fazowych zajmuje się kształtowaniem wiązki laserowej. Opracowujemy techniki, algorytmy i dostarczamy naszemu laboratorium narzędzi, które pozwalają nam realizować koncepcję “wiązek szytych na miarę”. W szczególności interesujemy się światłem strukturyzowanym, zawierającym w sobie nieciągłości fazowe – punkty w polu optycznym, gdzie faza jest nieokreślona (np. wiry optyczne). Kszłatujemy, badamy i stosujemy te pola optyczne, począwszy od zastosowań metrologicznych, przez pomiary frontów falowych, aż po protokoły komunikacyjne w wolnej przestrzeni. Zaproponowany projekt będzie poświęcony tej samej koncepcji. Student będzie miał okazję nauczyć się nowoczesnych technik kształtowania wiązek, głównie przy użyciu holografii cyfrowej. Następnie zrealizuje swój własny projekt poświęcony charakteryzacji pól optycznych zawierających nieciągłości fazowe, wykorzystując analizę modow orbitalnego momentu pędu lub polarymetrię pól wektorowych.

 

Więcej informacji:
www.mszatkowski.pl

www.sog.pwr.edu.pl

Opiekunowie: dr inż. Maciej Trusiaki i dr inż. Piotr Zdańkowski 

Jednostka Organizująca Staż: Politechnika Warszawska
Miasto: Warszawa

Proponowany temat stażu:
Obrazowanie biomedyczne z wykorzystaniem mikroskopii obliczeniowej

Więcej informacji:
qcilab.mchtr.pw.edu.pl/

Twitter/X:

Opiekunowie: dr inż. Katarzyna Komar i dr Daniel Rumiński 

Jednostka Organizująca Staż: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Miasto: Toruń

Proponowany temat stażu:
Badania widzenia dwufotonowego czyli percepcji światła opartej o absorpcję dwufotonową. Impulsowe wiązki laserowe z zakresu bliskiej podczerwieni widzimy tak, jakby miały kolor odpowiadający połowie ich długości fali. Efekt może być wykorzystywany w diagnostyce okulistycznej oraz w okularach do rozszerzonej rzeczywiści. Uczestnik stażu weźmie udział jako operator w pomiarach psychofizycznych na układzie do badania widzenia dwufotonowego w Instytucie Fizyki UMK w Toruniu. Źródło światła stanowi przestrajalne OPO (optyczny oscylator parametryczny) pozwalające uzyskać pełne spektrum bodźców dwufotonowych (850-1300 nm). Zaplanowano pomiary adaptacji do ciemności oraz jasności bodźców dwufotonowych przy różnych natężeniach tła. Badania pozwolą na rozróżnienie stopnia pobudzenia czopków i pręcików w procesie dwufotonowej percepcji światła.

Więcej informacji:
https://www.ncn.gov.pl/przyklady-projektow/komar
https://rzeczo.pl/oszukac-zmysl-wzroku-i-zobaczyc-podczerwien/

Opiekunowie: prof. dr hab. Marek Trippenbach i dr Grzegorz Łach

Jednostka Organizująca Staż: Uniwersytet Warszawski
Miasto: Warszawa

Proponowany temat stażu:
Projekt ten koncentruje się na niezbadanym dotychczas zagadnieniu stacjonarnych i dynamicznie trwałych modów nieliniowych w układach 1D i 2D ze sprzężeniem spin-orbita, w których uwzględniane są efekty niehermitowskie. Skoncentrujemy się na strukturalnych włóknach fotonicznych z symetrią PT oraz w kondensatach Bosego-Einsteina ze sprzężeniami spin-orbita (SOC) uwięzionymi w symetrycznych potencjałach zewnętrznych PT. Planujemy przeanalizować możliwość eksperymentalnej realizacji dynamiki symetrycznej (PT) we włóknach wielordzeniowych i ostatecznie przygotować eksperyment. Na początku rozważymy najprostszy przypadek światłowodu dwurdzeniowego, upewniając się, że każdy rdzeń ma swoją własną funkcjonalność. Pierwszy rdzeń będzie pełnił rolę kanału wzmacniającego, a drugi będzie kanałem stratnym, oba z możliwością przestrajania. Praca może uwzględnić aspekty teoretyczne (w tym symulacje) jak i eksperymentalne (w laboratorium prof. Buczyńskiego z Wydziału Fizyki). Jest to aktualny przedmiot naszych badań.

Więcej informacji:
https://www.nature.com/articles/s41563-019-0304-9 https://www.youtube.com/watch?v=4uexMgTpMFw https://www.researchgate.net/publication/374298494_PT-symmetry_breaking_in_dual-core_phosphate-glass_photonic_crystal_fibers

Opiekunowie: dr Tomasz Jakubczyk i Nilesh Dalla

Jednostka Organizująca Staż: Uniwersytet Warszawski
Miasto: Warszawa

Proponowany temat stażu:
Naszym celem jest zrozumienie podstawowych właściwości fizycznych nowych emiterów kwantowych, takich jak centra defektowe w materiałach warstwowych lub defekty atomowe w diamencie i azotku galu. W tym celu planujemy zbadać je za pomocą technik spektroskopii rezonansowej. Nieliniowe sygnały optyczne wysokiego rzędu, które dostarczają najbardziej kompletnego zestawu informacji, są jak dotąd zbyt słabe, aby można je było zmierzyć dla takich defektów. Chcemy to zmienić poprzez funkcjonalizację emiterów otwartą wnęką o małej objętości modowej. Głównym zadaniem projektu będzie opracowanie nowatorskiej techniki mikroskopii, która połączy wydajność soczewki imersyjnej z elastycznością skaningowego mikroskopu konfokalnego. Połączenie umożliwi wydajne zbieranie sygnałów z emiterów kwantowych, osdadzonych w materiale objętościowym lub w otwartej mikrownęce o niskiej objętości modowej i wysokim finesse.

Więcej informacji:
https://www.fuw.edu.pl/~tojaku/

Opiekunowie: Maciej J. Nowakowski i dr inż. Adam Piotrowski

Jednostka Organizująca Staż: Polska Platforma Technologiczna Fotoniki
Miasto: Ożarów Mazowiecki

Proponowany temat stażu:
Photonics 4 Defence – polska fotonika na MSPO 2024 Będziesz członkiem zespołu przygotowującego wspólny pawilon wiodących krajowych firm na 3. największych targach przemysłu obronnego w Europie – kieleckich MSPO. Dla zainteresowanych możliwość udziału w targach jako członek zespołu pawilonu PPTF: Kielce, 3-6 września.

Więcej informacji:
https://www.targikielce.pl/mspo https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:7105452218929020928 https://pptf.pl/pptf/photonics-4-defence-seminar-at-mspo-2022/

 

Kalendarz

Rozpoczęcie zbierania zgłoszeń

Zakończenie zbierania wniosków

Zakończenie oceny wniosków. Wysyłka decyzji do Osób Wnioskujących.

Zakończenie podpisywania umów stypendialnych.

Rekomendowane rozpoczęcie stażu w Jednostce Organizującej Staż pod opieką Opiekunów Stażu

Warsztaty Rezonatory – Warszawa

Aplikacja

Komisja Stypendialna 2024

FAQ – Często Zadawane Pytania

Stypendia, przyznawane w programie Rezonatory, uzyskały zwolnienie od podatku dochodowego od osób fizycznych. W związku z tym, kwota netto stypendium równa jest kwocie brutto. W edycji 2024 wynosi ona 8500 zł.

Obecnie nabór Opiekunów został już zamknięty i nie jest możliwe dołączenie do tegorocznej edycji programu.

 1. Aktualne CV.
 2. Dwa wybrane przez osobę wnioskujące raporty z pracowni realizowanej na studiach.
 3. Transkrypt ocen z ostatnich dwóch lat studiów tj uzyskanych od 1 stycznia 2021 roku.
 4. Zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta, na uczelni, na której obecnie osoba wnioskującą studiuje.

Co do zasady wniosek powinien zostać wypełniony w języku angielskim. Niemniej dopuszcza się by następujące elementy zostały przesłane w języku polskim:

 • zaświadczenie o posiadaniu statusu studenta
 • raporty/sprawozdania z pracowni
 • transkrypt ocen

Kierunki studiów związane z optyką i fotoniką to w szczególności:

 • fizyka, fizyka techniczna, fizyka stosowana, fizyka matematyczna,
 • optyka, optyka stosowana, fotonika, optometria, optyka informacyjna, inżynieria optyczna, optyka światłowodowa,
 • inżynieria fotoniczna,
  mechatronika, telekomunikacja,
 • nanotechnologia, inżynieria nanostruktur, fizyka materiałów, nanoinżynieria, fizyka materii skondensowanej, fizyka półprzewodników,
 • optoelektronika, elektronika, elektrotechnika,
  inżynieria kwantowa, technologia kwantowa,
 • chemia,
 • biofizyka, inżynieria biomedyczna, optyka biomedyczna

Lista ta nie jest jednak zamknięta. W przypadku wątpliwości co do zakwalifikowania kierunku jako kierunku związanego z optyką i fotoniką wiążących informacji udziela Koordynator dostępny pod adresem mailowym rezonatory@candela.org.pl.

Tak – jest to możliwe. W takim przypadku proszę o dodanie adnotacji o planowanej dacie dosłania dokumentu w polu “Comments to organisers”. 

Warunkiem koniecznym jest dostarczenie kompletu dokumentów do 31 marca 2024. 

W przypadku gdy dostępna w transkrypcie jest liczba godzin przypadająca na każdy z modułów, należy wyliczyć średnią ważona z danego przedmiotu gdzie wagami będzie liczba godzin. 

W przypadku braku informacji o podziale godzin na poszczególne moduły, należy wyliczyć średnia arytmetyczną ocen uzyskanych z każdego z modułów i taką wartość wpisać do arkusza do liczenia średniej. 

Końcową wartość należy zaokrąglić do pierwszego miejsca po przecinku.

Przykład:

Student A uzyskał z przedmiotu “Wstęp do optyki współczesnej optyki” następujące oceny: wykład 5, laboratorium 4,5, ćwiczenia 3,5. Liczba godzin dla każdego z modułów to odpowiednio 60h, 60h, 45h.

Średnia ważona: (5*60+4,5*60+3,5*45)/(60+60+45)=4,13…

Po zaokrągleniu – 4,1 i taką ocenę należy założyć przy obliczaniu średniej ważonej z ostatnich 2 lat studiowania.

W tegorocznej edycji Wnioski można składać do 27 lutego 2024 do godz. 23:59 (czasu warszawskiego).

Dodatkowych informacji udzielają Koordynatorzy programu dostępni pod adresem email: rezonatory@candela.org.pl

Skip to content