Oferta Fundacji

Fundacja Candela prowadzi działalnośc gospodarczą skierowaną do jednostek naukowych, przemysłowych jak i organizacji pozarządowych. Specjalizujemy się w usługach wymagających znajomości kwestii związanych z optyką i fotoniką jak i zwyczajami branży naukowej. Cały dochód z działalności gospodarczej Fundacji przeznaczony jest na realizację celów statutowych.

Organizacja wydarzeń

Specjalizujemy się w organizacji średniej wielkości wydarzeń naukowych (konferencji, warsztatów, szkoleń itd) zarówno w formie stacjonarnej, hybrydowej jak i zdalnej. Posiadamy infrastrukturę oraz know-how umożliwiającą sprawne i profesjonalne zorganizowanie wydarzeń w krótkim czasie.

Produkcja materiałów

Produkcja naukowych materiałów wymaga współpracy specjalistów naukowych jak i kreatywnych (grafików, animatorów, itd.). Fundacja pomaga skutecznie realizować takie inicjatywy, służąc swoim doświadczeniem w prowadzeniu komunikacji pomiędzy różnymi środowiskami.

Consulting

Ofertujmy usługi doradcze związane z optyką i fotoniką. Wskazujemy najlepsze rozwiązania i pomagamy je rozwijać wykorzystując posiadaną wiedzę specjalistyczna oraz dostęp do międzynarodowej sieci kontaktów.

Komunikacja naukowa

Informowanie o najnowszych osiągnięciach nauki, inżynierii i technologii we współczesnym świecie wymaga świadomego dopasowania formy i treści komunikacja do odbiorców. Ze względu na specjalistyczną treść takie projekty wymagają dogłębnej analizy. Jako Fundacja oferujemy wsparcie umożliwiające sprawną realizację przedsięwzięć z obszaru komunikacji naukowej.

Ocena technologii optyczno-fotonicznych

Fundacja Candela została stworzona przez ekspertów w technologii optycznej i fotonicznej, którzy posiadają również rozległą sieć kontaktów. Umożliwia nam prowadzenie eksperckich ocen technologii optycznych i fotoniczniczych.

Promocja

Znajomość lokalnego środowiska związanego z optyką i fotonika umożliwia nam promocję innowacyjnych rozwiązań i produktów wśród specjalistycznej grupy odbiorców. Wykorzystujemy w tym celu wypracowane kanały komunikacyjnej – kanały w mediach społecznościowych oraz ogólnopolski newsletter.

Szkolenia z rozwoju umiejętności miękkich

Kwestią oczywistą jest waga kompetencji miękkich w budowaniu specjalistycznych kadr dla potrzeb optyki i fotoniki, zarówno od strony przemysłowej jak i akademickiej. Fundacja Candela stworzyła ofertę szkoleń dopasowaną do potrzeb i oczekiwań społeczności, zapewniając przy tym jak najwyższa jakość szkoleń. We współpracy z partnerami organizujmy szkolenia zarówno dla naukowców jak i pracowników administracyjnych.

Popularyzacja nauki i technologii

Optyka i fotonika to obszary, w których intensywnie prowadzone są prace badawcze w dużej części finansowane ze środków publicznych. Aby uzyskać wsparcie społeczne do prowadzania tego typu badań konieczne jest prowadzenie spójnej komunikacji dopasowanej do współczesnych realiów. Specjalizujemy się w projektach mających na celu popularyzację tych obszarów wiedzy oraz promujących polską nauką w kraju i za granicą.

Zapraszamy do skontaktowania się z nami w celu omówienia szczegółów współpracy lub też przedyskutowania możliwości wsparcia jakie oferuje Fundacja Candela

Skip to content