Komitet Fundatorów
Fundacji Candela

O Komitecie

Komitet Fundatorów jest organem, którego rola była kluczowa pomiędzy podpisaniem aktu fundacyjnego Fundacji Candela i zarejestrowaniem jej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Komitet wybrał pierwszych członków organów Fundacji. Aktualna aktywność Komitetu ograniczona jest do podejmowania uchwał, wspólnie z Radą Fundacji, dotyczących wyboru nowych członków Rady Fundacji.

Skład Komitetu Fundatorów Fundacji

Kompetencje Komitetu Fundatorów Fundacji Candela

Powołanie pierwszych organów Fundacji

Komitet Fundatorów wybrał członków pierwszych organów Fundacji Candela: Zarządu oraz Rady Fundacji.

Wybieranie nowych członków Rady

Komitet Fundatorów, wspólnie z Radą Fundacji, wybiera nowych członków Rady Fundacji.

Uczestnictwo w posiedzeniach Rady Fundacji

Członkowie Komitetu Fundatorów, maja prawo uczestniczyć w posiedzeniach Rady Fundacji Candela.

Dokumenty Komitetu Fundatorów Fundacji Candela

Skip to content