Mihai Suster
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Mihai Suster jest absolwentem studiów licencjackich Wydziału Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego (UW) na kierunku Inżynieria Nanostruktur. Posiada kilkuletnie doświadczenie w prowadzeniu spółki z o. o. oraz ukończył kurs Harvard Business School Online “Management Essentials” finansowany z ministerialnego programu “Najlepsi z Najlepszych 4.0”.

 

Do swoich najważniejszych osiągnięć zalicza koordynowanie ponad 40 osobowym zespołem odpowiedzialnym za akcję drukowania 3D przyłbic dla służby zdrowia w czasie pierwszej fali COVID-19 w Polsce. Efektem tej inicjatywy było nieodpłatne przekazanie przez Wydział Fizyki UW 15.000 przyłbic do ponad 200 placówek medycznych w całej Polsce.

 

Obecnie jest pracownikiem Narodowego Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych (NLPQT), a wcześniej pełnił rolę wykonawcy w grancie NCBiR “Wąskopasmowe nanostruktury fotoniczne dla selektywnej, wczesnej diagnostyki nowotworowej” (EXODIAGNOS). Wyniki swoich autorskich badań prezentował na prestiżowych, międzynarodowych konferencjach naukowych, na których wygłosił 5 prezentacji i zaprezentował 2 plakaty. Uzyskał również brązowy medal w klasyfikacji generalnej międzynarodowej olimpiady The University Physics Competition 2019.

 

Od roku 2017 pełni funkcję członka zarządu Koła Naukowego “Nanorurki”, w którym zajmuje się sekcją finansów. Jest także aktywnym członkiem Koła Naukowego Optyki i Fotoniki UW. Był organizatorem szkoły letniej OSA Siegman International Summer School on Lasers 2020, International Physicists’ Tournament 2020, trzech edycji Sympozjum Młodych Naukowców, kilku mniejszych wydarzeń naukowych oraz sześciu międzynarodowych wydarzeń niezwiązanych z nauką na kilka tysięcy uczestników każde (Shanghai, Tokyo, Budapeszt, Praga, Kraków, Warszawa).

 

W bieżącym roku akademickim będzie bronił swoją pracę magisterską dotyczącą wytwarzania i elektrodynamicznych symulacji srebrnych bioczujników plazmonicznych w geometrii nanodysków oraz nanohelis. W październiku 2021 planuje rozpoczęcie studiów doktoranckich na UW, w trakcie których będzie się zajmował fizyką wysokich pól w kontekście oddziaływania femtosekundowych impulsów laserowych z materią.

 

Co więcej, kategorycznie nie zgadza się z Piotrem Węgrzynem co do tego, że najlepszym ciastem jest sernik – każdy wie, że najlepsze jest brownie.

 

Mihai jest jednym z czterech fundatorów Candeli, w której pełni również funkcję Wiceprezesa Zarządu Fundacji.

Skip to content