Polski Newsletter Optyki i Fotoniki

Inicjatywa

Początek

Polski Newsletter Optyki i Fotoniki to inicjatywy Fundacji Candela mająca na celu stworzenie krajowego uniwersalnego kanału informacyjnego dla środowiska rozwijającego optykę i fotonikę w Polsce. Newsletter współtworzymy z Polską Platformą Technologiczną Fotoniką, co pozwala nam prezentować w newsletterze różne perspektywy. Pierwsza edycja newslettera została rozesłana w grudniu 2021 i od tego momentu grono odbiorców newslettera rośnie. Niezmiennie zapraszamy do współtworzenia newslettera poprzez dzielenie się z nami informacjami – można to zrobić wysyłać maila na adres newsletter@candela.org.pl

Archiwalne edycje

Partnerzy i organizacje wspierające

Skip to content