dr Michał Karpiński
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Dr Michał Karpiński uzyskał doktorat na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego w 2012 roku. Podczas studiów doktoranckich założył Koło Naukowe Optyki i Fotoniki UW, w którym pełnił funkcję pierwszego prezesa. Był indywidualnym stypendystą programu Marii Curie Unii Europejskiej na Uniwersytecie Oksfordzkim, gdzie pracował nad optycznymi technologiami kwantowymi.


Obecnie pełni stanowisko adiunkta na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie kieruje Laboratorium Fotoniki Kwantowej. Jest autorem wielu prac naukowych z zakresu eksperymentalnej optyki kwantowej i ma duże doświadczenie w tomografii stanów i procesów kwantowych. W szczególności po raz pierwszy zademonstrował realizację deterministycznych soczewek czasowych dla kwantowych impulsów światła.


Od 2019 r. kieruje projektem First TEAM Fundacji na rzecz Nauki Polskiej „Czysto fazowe kształtowanie impulsów światła do zastosowań w technologiach kwantowych” oraz od 2020 r. pracami grupy warszawskiej w międzynarodowym projekcie QuICHE (Quantum information & communication with high-dimensional encoding – Informacja kwantowa i komunikacja z wykorzystaniem kodowania o wysokiej wymiarowości) w ramach programu QuantERA Unii Europejskiej. Koordynuje także Laboratorium Technologii Kwantowych w ramach projektu NLPQT i sprawuje opiekę nad Kołem Naukowym Optyki i Fotoniki UW.

 

Michał jest jednym z czterech fundatorów Fundacji Candela, w której pełnił również funkcję Przewodniczącego pierwszej Rady Fundacji.

Skip to content