dr inż. Adam Piotrowski
VIGO Systems S.A.
Polska Platforma Technologiczna Fotoniki

Dr inż. Adam Piotrowski jest Prezesem Zarządu Vigo Systems S.A. oraz Polskiej Platformy Technologicznej Fotoniki.


Adam Piotrowski ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, na której w 2002 roku uzyskał tytuł magistra inżyniera elektroniki. W 2008 roku uzyskał stopień naukowy doktora inżyniera nauk technicznych na Wojskowej Akademii Technicznej. Pracę zawodową rozpoczął na stanowisku Specjalisty w dziale Technologii Detektorów w VIGO System S.A. w Warszawie, na którym pracował w latach 2002-2003. W latach 2003-2006 przeszedł w VIGO do grupy MOCVD, którą następnie kierował w latach od 2006 do 2008. W latach 2008-2014 pełnił w VIGO funkcję Kierownika Wydziału Detektorów.


W Fundacji Candela Adam Piotrowski pełni funkcję członka Rady Fundacji, do której wnosi cenną perspektywę polskiego przemysłu fotonicznego oraz doświadczenie związane z rozwojem organizacji branżowych.

Skip to content