mgr inż. Anna Pawlus
Międzynarodowe Centrum Badań Oka
Fundacja NiePrzeocz

Mgr inż. Anna Pawlus jest dyrektorem zarządzającym w Międzynarodowym Centrum Badań Oka finansowanym przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej oraz wiceprezesem zarządu Fundacji Nie PrzeOcz. Od 2016 r. jest związana jest ze środowiskiem optyki i fotoniki rozpoczynając swoją przygodę jako koordynator grupy badawczej w Instytucie Chemii Fizycznej PAN, gdzie m.in. zarządzała grantami finansowanymi przez FNP, NCN i Komisję Europejską oraz organizowała wydarzenia naukowe.

 

Anna uzyskała tytuł magistra inżyniera Wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej oraz ukończyła program Magellan MBA w Porto Business School. Doświadczenie zawodowe zdobywała m.in. w Biurze Współpracy Międzynarodowej na Uniwersytecie w Porto oraz w IBM Global Delivery Centre we Wrocławiu.

 

W 2011 r. wzięła udział w projekcie organizowanym przez amerykańską organizację non-profit TechnoServe w Afryce (Mozambik), gdzie pracowała w obszarze przedsiębiorczości społecznej. Przed dołączeniem do Instytutu Chemii Fizycznej PAN pracowała w Sociedade Portuguesa de Inovação w Portugalii jako konsultant, gdzie zarządzała projektami międzynarodowymi oraz pracowała nad wnioskami do programów Horyzont 2020 i ERASMUS+. 

 

Anna udziela się jako wolontariusz akcji wspierających równouprawnienie, promowanie wielokulturowości i dokształcanie osób starszych. Bierze również aktywny udział w popularyzacji nauki oraz kształtowaniu i usprawnianiu kanałów komunikacji dla instytucji naukowych.

 

W Fundacji Candeli Anna pełni funkcję członka Rady Fundacji, w której dzieli się swoim doświadczeniem związanym z budowaniem jednostek naukowych, organizowaniem konferencji, rekrutacją pracowników oraz identyfikowaniem nowych obszarów działania.

Skip to content