dr Anna Szkulmowska
AM2M Sp. z o.o.
Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, Uniwersytet Mikołaja Kopernika

Dr Anna Szkulmowska jest Prezesem Zarządu spółki AM2M, Brokerem Innowacji na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Przewodniczącą Grupy Roboczej ds. Krajowej Inteligentnej Specjalizacji Fotoniki w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii. Jest absolwentką Leadership Academy for Poland.  Należy także do Stowarzyszenia TOP 500 Innovators.

Naukowo zajmowała się tomografią optyczną SOCT (ang. Spectral Optical Coherence Tomography), a w szczególności jej zastosowaniami w diagnostyce medycznej i konserwacji zabytków. W trakcie swojej pracy naukowej udało jej się zaprojektować i zbudować kilka autorskich układów optycznych i optomechanicznych. Największym sukcesem zespołu współtworzonego przez Annę było zbudowanie tomografu do zastosowań okulistycznych, którego ostateczna wersja była na tyle dopracowana, że na jego podstawie w zaledwie kilka miesięcy stworzono pierwszy na świecie pierwszy komercyjny tomograf SOCT (SOCT Copernicus, OPTOPOL Technology SA, Zawiercie). W projekcie Komisji Europejskiej CHARISMA (Cultural Heritage Advanced Research Infrastructures: Synergy for a Multidisciplinary Approach to Conservation/Restoration) Anna zaprojektowała i zbudowała układ SOCT, którym badano między innymi “Pokłon Trzech Króli” Leonarda da Vinci, “Słoneczniki” Van Gogha, czy “Sąd Ostateczny” Hansa Memlinga w Gdańsku.

Anna założyła i z sukcesem prowadziła również Fundację Aleksandra Jabłońskiego, która statutowo wspiera Wydział Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu.

W Fundacji Candela Anna będzie pełni funkcję członka Rady Fundacji, którą wspiera swoim doświadczeniem w zakresie budowania fundacji oraz tworzenia inicjatyw mających na celu rozwój współpracy pomiędzy nauką i przemysłem.

Skip to content