dr hab. Katarzyna Krajewska
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Dr hab. Katarzyna Krajewska jest wicedyrektorem Instytutu Fizyki Teoretycznej ds. spraw naukowo-dydaktycznych na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie zatrudniona jest na stanowisku profesora uczelni. Jest również profesorem afiliowanym na Wydziale Fizyki i Astronomii na Uniwersytecie w Nebrasce-Lincoln, USA.

Katarzyna specjalizuje się w opisie teoretycznym oddziaływania materii z silnymi polami laserowymi. Jej działalność naukowa dotyczy elektrodynamiki kwantowej i fizyki atomowej w ultra-krótkich i silnych polach laserowych.

Katarzyna kierowała wieloma grantami finansowanymi przez Narodowe Centrum Nauki (NCN), które realizowała we współpracy międzynarodowej. Aktywnie angażuje się również w prace prestiżowego konsorcjum Extreme Light Infrastructure (ELI). 

W Fundacji Candela Katarzyna pełni funkcję członka Rady Fundacji, w której reprezentuje część środowiska rozwijającego optykę i fotonikę od strony teoretycznej.

Skip to content