prof. Krzysztof Turzyński
Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

Krzysztof Turzyński jest doktorem habilitowanym nauk fizycznych i profesorem uczelni na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. Swoje szerokie doświadczenie naukowe i dydaktyczne zdobywał także w University of Michigan (USA).

Jako naukowiec Krzysztof próbuje opisać wszechświat przy użyciu modeli matematycznych. Jego najważniejsze prace dotyczą tego jakie procesy kwantowe spowodowały powstanie maleńkich niejednorodności we wczesnym wszechświecie, z których potem powstały gwiazdy, galaktyki i gromady galaktyk. Przy prowadzeniu badań współpracuje m.in. z naukowcami z Uniwersytetu w Cambridge oraz z Sorbony.

Jako nauczyciel akademicki Krzysztof prowadził zajęcia na wszystkich poziomach dydaktyki akademickiej: od podstaw fizyki i zajęć laboratoryjnych, po ćwiczenia z kwantowej teorii pola i supersymetrii. W 2015 roku uzyskał tytuł Nauczyciela Akademickiego Roku na Uniwersytecie Warszawskim w kategorii nauki ścisłe.

Jako organizator Krzysztof pełni od 2016 roku funkcję prodziekana ds. studenckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego. W tej roli jego głównym zajęciem jest zarządzanie ciekawością i pasjami swoich studentów w taki sposób, aby możliwie maksymalnie je wspierając dopilnować terminowych zaliczeń w ramach sensownych programów studiów.

Jako popularyzator Krzysztof napisał ponad 50 artykułów w miesięczniku „Delta” i wygłosił co najmniej 100 wykładów przybliżających zagadnienia ewolucji wczesnego wszechświata, ciemnej materii oraz cząstek elementarnych. W 2014 roku otrzymał także nagrodę Polskiego Towarzystwa Fizycznego za najlepszy artykuł popularnonaukowy.

Krzysztof wspiera Fundację Candela jako członek Rady Fundacji, do której wnosi swoje doświadczenie związane ze wspieraniem studentów i doktorantów oraz znajomością potrzeb i wymagań kierunków studiów związanych z optyką i fotoniką.

Skip to content