dr Michał Jachura
Centrum Optycznych Technologii Kwantowych, Uniwersytet Warszawski

Dr Michał Jachura jest pracownikiem Międzynarodowej Agendy Badawczej “Centrum Optycznych Technologii Kwantowych” finansowanej przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej. Doktorat z optyki kwantowej na Uniwersytecie Warszawskim uzyskał w roku 2018, a od lipca 2018 do czerwca 2019 pracował jako inżynier optyczny w duńskiej firmie 3Shape – światowym liderze w dziedzinie medycznych technologii CAD/CAM.

Zainteresowania naukowe Michała obejmują klasyczną i kwantową komunikację optyczną realizowaną za pomocą połączeń światłowodowych lub satelitarnych. Jest współautorem 13 artykułów naukowych w prestiżowych czasopismach naukowych takich jak Nature Photonics, czy Optics Letters. Odbywał liczne staże m.in. na Uniwersytecie Oksfordzkim, Uniwersytecie w St. Andrews i Uniwersytecie w Paderborn. Osiągnięcia Michała były podstawą do przyznania mu Stypendium START przez Fundację na Rzecz Nauki Polskiej oraz Stypendium Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe. 

W okresie studiów na Uniwersytecie Warszawskim Michał był aktywnym członkiem Koła Naukowego Optyki i Fotoniki UW, w którym pełnił funkcję wiceprezesa w 2015 oraz skarbnika w latach 2017 i 2018. Organizował także między innymi wizyty KNOF w polskich firmach związanych z przemysłem fotonicznych oraz konferencję OPTO2017 w Warszawie. 

W czasie wolnym Michał słucha płyt Allana Holdswortha, improwizuje na gitarze akustycznej w zespole Zavoyama Quartet, ogląda filmy dokumentalne i stara się czytać 52 książki rocznie.

Michał dołączył do Fundacji Candela jak członek Rady Fundacji, w której reprezentuje perspektywę młodych naukowców pracujących zarówno w przemyśle, jak i na uczelniach. 

Skip to content