Listy popierające

Centrum Optycznych Technologii Kwantowych (QOT), Uniwersytet Warszawski

reprezentowane przez Dyrektora QOT,

prof. dr. hab. Konrada Banaszka

IEEE Photonics Poland

reprezentowane przez Przewodniczącego,

dr. hab. inż. Patryka Urbana

Międzynarodowe Centrum Badań Oka (ICTER), 
Instytut Chemii Fizycznej PAN

reprezentowane przez Dyrektora ICTER,

prof. dr. hab. Macieja Wojtkowskiego

Międzynarodowe Centrum Teorii Technologii Kwantowych (ICTQT)Uniwerystet Gdański

reprezentowane przez Dyrektora ICTQT,

prof. dr. hab. Marka Żukowskiego

Narodowe Laboratorium Fotoniki i Technologii Kwantowych (NLPQT)

reprezentowane przez Kierownika NLPQT,

prof. dr. hab. Czesława Radzewicza

Polska Platforma Technologii Fotonicznych

reprezentowana przez Prezesa Zarządu,

dr. inż. Adama Piotrowskiego

Sekcja Optyki, Polskiego Towarzystwo Fizyczne

reprezentowana przez Przewodniczącą Sekcji,

prof. dr hab. Ewę Weiner-Rączkę

Wydział Fizyki, Uniwersytet Warszawski

reprezentowany przez Dziekana Wydziału Fizyki

prof. dr. hab. Dariusza Wasika

Skip to content