Ambasador Kongresów Polskich

Ambasador Kongresów Polskich

Mamy przyjemność poinformować, że Piotr Węgrzyn, Prezes Zarządu Fundacji Candela, został wyróżniony prestiżowym tytułem Honorowego Ambasadora Kongresów Polskich za lata 2022-2023. Jego nominacja stanowi znaczące uznanie wkładu w promocję Polski na arenie międzynarodowej, a także podkreśla jego zaangażowanie w wykorzystanie potencjału intelektualnego polskich ośrodków akademicko-naukowych.

Kapituła Programu Ambasadorów Kongresów Polskich, złożona z wybitnych osobistości ze świata nauki, kultury i biznesu, wybrała łącznie 22 nowych Ambasadorów. Uroczystość wyboru miała miejsce 11 października. Tegoroczna edycja Programu była szczególna z okazji 25-lecia istnienia, z naciskiem na promowanie Polski jako miejsca dla międzynarodowych kongresów i konferencji.

Działalność Fundacji Candela, w której uczestniczy Piotr Węgrzyn, przyczynia się do rozwoju i promocji Polski w dziedzinie nauki i edukacji. Jego wkład w Fundację Candela oraz zaangażowanie w Program Ambasadorów Kongresów Polskich dowodzą jego wyjątkowych umiejętności i pasji do poprawy pozycji Polski na międzynarodowej scenie naukowej i kulturalnej.

Skip to content