Rezonatory 2024 – nabór otwarty

Rezonatory 2024 – nabór otwarty

Ruszyła trzecia edycja projektu “Rezonatory” organizowanego przez Fundację Candela. Rezonatory są unikalnym programem stażowym skierowanym do utalentowanych studentów i studentek z Polski, których zainteresowania naukowe koncentrują się wokół optyki i fotoniki. Edycja na rok 2024 oferuje stypendia dla studentów, umożliwiające pokrycie kosztów zmiany miejsca zamieszkania na czas trwania stażu.

Stażyści, którzy zostaną wybrani w otwartym konkursie, będą mieli możliwość odbycia stażu pod opieką wybitnych specjalistów z różnych polskich uczelni i instytucji. Wśród nich znajdują się Uniwersytet Warszawski, Politechnika Wrocławska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu oraz Polska Platforma Technologiczna Fotoniki. Warunkiem uczestnictwa w programie jest odbycie stażu w innym mieście niż to, w którym student obecnie studiuje. 

Oprócz możliwości zdobycia cennego doświadczenia praktycznego, program oferuje również uczestnikom szereg specjalistycznych szkoleń mających na celu podniesienie ich kompetencji miękkich – Warsztaty dedykowane Stypendystom zaplanowane są na październik 2024. 

Nabór wniosków na edycję 2024 rozpoczął się 10 stycznia 2024 r. i zakończy się 27 lutego 2024 r.

Program “Rezonatory” jest doskonałą okazją dla studentów zainteresowanych optyką i fotoniką do rozwoju swoich umiejętności i kariery w tej dziedzinie. Więcej informacji na temat projektu, w tym szczegółowe opisy dostępnych staży oraz procesu aplikacyjnego, można znaleźć stronie dedykowanej programowi.

Więcej informacji:

  1. Strona programu Rezonatory
Skip to content