Program Rezonatory – Edycja 2022

Program Rezonatory – Edycja 2022

Fundacja Candela we współpracy z Uniwersytetem Warszawskim uruchomiła zgłoszenia do programu płatnych staży letnich, skierowanych do najzdolniejszych studentów i studentek związanych z optyką i fotoniką.

Dla kogo?

Program “Rezonatory” skierowany jest do uzdolnionych studentów i studentek, którzy w swojej pracy badawczej skupiają się na teoretycznych i/lub doświadczalnych aspektach kluczowych dziedzin współczesnej nauki i techniki: optyce i fotonice. Do aplikowania zachęcamy szczególnie osoby, które oprócz działalności naukowej uczestniczą aktywnie w życiu swojej społeczności poprzez np. członkostwo w kołach naukowych czy organizację wydarzeń.  W tym roku do Programu zapraszamy osoby studiujące poza Warszawą.

Staż

Stażyści, wyłonieni w otwartym konkursie, wezmą udział w 8-tygodniowych pracach badawczych pod okiem naukowców Uniwersytetu Warszawskiego. Wśród tegorocznych Opiekunów znaleźli się m.in. Michał Tomza, laureat ERC Starting Grant zajmujący się teoretycznym opisem ultrazimnej materii; Jan Suffczyński, który wraz z grupą LUMS zademonstrował zjawisko laserowania polarytonowego w układzie sprzężonych mikrownęk optycznych i Michał Karpiński, odpowiedzialny wraz z zespołem za uruchomienie protokołu do Kwantowej Dystrybucji Klucza (QKD) w Polsce. Dokładną listę proponowanych tematów stażu znaleźć można na stronie https://www.candela.org.pl/rezonatory/#opiekunowie

Stypendium

W roku 2022 Fundacja oferuje 3 stypendia, umożliwiające pokrycie kosztów zmiany miejsca zamieszkania na czas trwania stażu; każde o wartości 4500 PLN brutto. Równolegle studenci biorący udział w projekcie zostaną objęci programem specjalistycznych szkoleń mających na celu podniesienie ich kompetencji miękkich.

Więcej informacji

Skip to content