Rezonatory 2022: wyniki

Rezonatory 2022: wyniki

Z ogromną radością pragniemy ogłosić, iż stypendium w pierwszej edycji programu „Rezonatory” zdobyły  Małgorzata Garbacka (Politechnika Wrocławska) oraz  Maria Pycior (Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie)! Obie Stypendystki odbędą staże wakacyjne w laboratorium optycznym na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego pod opieką dr. Michała Karpińskiego oraz Aliego Golestani. Serdecznie gratulujemy! 

Skip to content