Pomagamy i wspieramy ludzi rozwijających optykę i fotonikę w Polsce

Nasze inicjatywy wspierają rozwój i oferują wsparcie ludziom których praca zapewnia rozwój nauk o świetle w Polsce

Optyka i fotonika

Optyka i fotonika to dynamicznie rozwijające się gałęzi nauki i technologii skoncentrowane na właściwościach i zastosowaniach światła. Prędkość światła i jego fascynujące właściwości kwantowe spowodowały, że fotonika stała się kluczowa dla przemysłu, nowoczesnej diagnostyki medycznej, telekomunikacji, obronności i wielu innych obszarów nauki.

galeria2
fot. Piotr Fita

Newsletter Polskiej Optyki i Fotoniki

Fundacja Candela, działając wspólnie z Polską Platformą Technologiczną Fotoniki, otworzyła pierwszy ogólnopolski kanał komunikacyjny informujący o aktywnościach środowiska rozwijającego optykę i fotonikę w Polsce.

O Fundacji

 

Fundacja Candela powstała w lutym 2021 w wyniki akcji crowdfundingowej zorganizowanej przez Michała Karpińskiego, Mihaia Sustera, Piotra Węgrzyna i Adama Widomskiego. Fundacja powstała by wspierać młodych ludzi rozwijających optykę i fotonikę w Polsce oraz by oferować usługi umożliwiające sprawny rozwój tych nauk w Polsce.  Fundacja Candela angażuje się w inicjatywy o dużym znaczeniu dla lokalnego społeczności. Działalności Fundacji kieruje Zarząd Fundacji, nadzorowany przez Radę Fundacji.

Wartości

Którymi kieruje się Fundacji w swojej działalności

Jest dla nas niesłychanie ważne, żeby nasza społeczność zaufała Candeli i aktywnie angażowała się w jej działalność oraz organizowane przez nią inicjatywy. W naszej ocenie nie będzie to możliwe bez zachowania pełnej transparencji działania, dlatego będziemy na naszej stronie internetowej publikować nie tylko sprawozdania finansowe i merytoryczne z działalnosci fundacji ale również wszystkie uchwały organów Candeli oraz pełne zestawienia przychodów oraz wydatków poniesionych przez Fundację.

W obszarach kreatywnych, a takimi właśnie są optyka i fotonika, najlepsze pomysły generowane są kiedy tworzą je przedstawiciele różnych środowisk, którzy patrzą na dany problem z trochę innej perspektywy. Jako Candela będziemy wspierać inicjatywy promujące otwartość, inkluzywność i poszanowanie różnorodności głosów w dyskusji. Uważamy też, że przeciwdziałanie dyskryminacji jest jednym z najważniejszych wyzwań stawianych nowoczesnej nauce. W ramach tego priorytetu planujemy uruchomić Biuro Fundacji, w którym osoby zagraniczne wiążące swoją karierę naukową z Polską będą mogły otrzymać kompleksową pomoc. Planujemy również opublikować i aktualizować specjalny poradnik z najważniejszymi informacjami właśnie dla takich osób.

W trakcie projektowania struktury fundacji, w tym uprawnień poszczególnych organów oraz zasad komunikacji między nimi, bardzo zależało nam na tym, aby fundacja przede wszystkim działała sprawnie. Zadbaliśmy również o to, żeby w razie zmiany otaczającej nas rzeczywistości fundacja miała możliwość dostosować się do niej w taki sposób, aby w dalszym ciągu mogła jak najlepiej wspierać rozwój optyki i fotoniki w Polsce.

Zespół tworzący pierwsze organy Candeli składa się z młodych ludzi, którzy znają realia rozwoju optyki i fotoniki w Polsce. Wiemy, że realizowanych jest tu wiele ambitnych projektów, które napotykają podobne problemy podczas ich realizacji. Zdajemy sobie sprawę z tego, że to właśnie dzięki młodym ludziom, którzy jeszcze wierzą „że się da”, w Polsce rozwijane są projekty i technologie o światowym znaczeniu.

Świetnym przykładem może być cykl konferencji OPTO, które zapoczątkowane w 2005 stały się marką rozpoznawalną na całym świecie. Do dziś jest to najstarszy i jak na razie jedyny odbywający się nieprzerwanie od 15 lat program konferencji dla młodych naukowców.

Takich projektów i ludzi jest znacznie więcej. Naszym marzeniem jest doprowadzić do sytuacji, w której Candela będzie się dla nich partnerem, dzięki któremu rzeczywistość stanie się wyraźnie przyjemniejsza, a realizacja ich ambitnych projektów będzie po prostu możliwa. W ramach licznych programów Candeli planujemy wspierać przede wszystkim studentów, doktorantów, młodych doktorów oraz młode osoby pracujące w firmach i jednostkach badawczych. Wspierane będą również organizacje studencko-doktoranckie oraz inne inicjatywy jednostek badawczo-rozwojowych.

Wydarzenia

Organizujemy i wspieramy wydarzenia które pozwalają rozwijać się społeczności optyczno-fotonicznej. Stwarzamy okazje do nawiązywania kontaktów, prezentowania badań oraz ich promocji w międzynarodowym środowisku. Fundacja organizuje konferencje naukowe, warsztaty, szkoły letnia oraz webinaria.

Programy wparcia

Fundacja jest w trakcie przygotowywanie i zabezpieczania finansowania dla programów statutowych bezpośrednio wspierających osoby rozwijające optykę i fotonikę w Polsce. W pierwszej kolejności skupimy się na wsparciu międzynarodowych pracowników, zwiększeniu mobilności studentów w Polsce oraz popularyzacji nauki.

Komunikacja

Budujemy i prowadzimy ogólnopolskie kanały komunikacyjne, zapewniające dostęp do aktualnych informacji związanych z optyką i fotoniką w Polsce. Naszym flagowym projektem jest Newsletter Polskiej Optyki i Fotoniki, prowadzony wspólnie z Polską Platformą Technologiczną Fotoniki. Zapisz się do niego na stronie Newsletter!

Aktualności

Czyli wybrane, najważniejsze informacje o działalności i aktywnościach Fundacji

Organizacje partnerskie

Fundacja nawiązuje strategiczne partnerstwa z organizacjami z którymi współdzielimy wartości i motywacje do rozwoju optyki i fotoniki w Polsce.

Skip to content